eniris.be

Integraties & configuraties

Op deze pagina kunt u onze integraties vinden & de wijze waarop u ons toegang kunt verlenen om data op te halen. Deze pagina wordt vrijwel dagelijks aangevuld.

Netuser Paid Services (NPS) is een betalende dienst ten behoeve van de netgebruiker. Met behulp van NPS hebben we via Eniris Insights overzicht op het verbruik & injectie.

Volgende meters worden automatisch verwerkt:

  • MMR (Manual Meter Reading), Maandelijks en Jaarlijks
  • AMR (Automatic Meter Reading), Telegelezen

Met behulp van onze P1-dongle heeft u realtime toegang tot alle data van de digitale meter (om de 10 seconden). Zowel het elektrisch verbruik als gasverbruik kunnen opgevolgd worden.

Een uitgebreide FAQ is te vinden op: https://eniris.be/nl/configuratie-van-de-stick-voor-de-digitale-meter/

Eniris Insights haalt actief uw meetdata op via FTP maar u kunt ook data publiceren op onze FTP-servers. Meer informatie over onze CSV-standaard via: https://eniris.be/nl/eniris-standaarden

Meer info over het opzetten van een FTP-verbinding met onze FTP-servers kunt u hier vinden:

FTP Connection with Eniris FTP – Manual

Eniris Insights haalt data op via het API van Smappee.

PV-bewakings- en energiemanagementsysteem. Insights haalt rechtstreeks de data op via FTP.

Eniris Insights haalt rechtstreeks de data op uit Sunny Portal & EnnexOS.

Hoe ons toegang verlenen?

Ga naar de installatie die u wenst te delen met ons. Klik onder “Configuratie” op “Gebruikersbeheer”.

Klik op “Nieuwe gebruiker” en voeg het emailadres “info@eniris.be” toe. Geef ons de User rechten en klik op “opslaan”.

Aangezien u gebruiker per gebruiker dient toe te voegen aan ons portaal kan dit tijdsintensief zijn. Neem contact met ons op i.v.m. het API waarbij we dit op een automatische manier kunnen inlezen.Insights haalt rechtstreeks de data op uit Fusion Solar, Net Eco, smart loggers.


Hoe ons toegang verlenen – Net Eco

Ga naar System > User Management > Voeg Eniris (info@eniris) toe als Open API User.


Hoe ons toegang verlenen – Fusion Solar?

Ga hiervoor naar PLANTS –> device management –> export basic info

Deze excel dient u vervolgens op te sturen naar eu_inverter_support@huawei.com waarin u expliciet toestemming aan Eniris verleend om te monitoren.
Zet hiertoe ook info@eniris.be in cc.